Hybrids

Hybrids between the 15 standard races are rare but do exist. The following conditions and facts are well known on most worlds about these hybrids.

There are 4 races that cannot mate with other races. The lizardmen lay eggs which is incompatible with the reproduction methods of the other races. Tellurians have 3 sexes and likewise have a reproductive method that is incompatible with the other races. The ogre race seems to get rejected by the biology of the other races making ogre hybrids impossible and the feyfolk race have various reproductive methods that are usually incompatible with the other races, unless specifically formchanged to accompany such interspecies mating.

Nymphs are created to be able to mate with all other races (apart from the 4 mentioned above), but this always produces a fullblood nymph.

Human biology seems to be the most "compatible" with the other races. They can form hybrids with Elf, Fae, Shanata, Merfolk, Slemmering, Orc, Troll, Halfling and gnomes

The other possibilities are Elf + Fae Elf + Shanata Merfolk + Slemmering Orc + Troll Fae + Elf

Any of these possibilities, apart from Nymph or Feyfolk specifically formchanged to mate with other races, have a relatively high change of producing stillborn or children with congenital disorders.

Most hybrid are sterile themselves or have a large change of stillborn when they try to reproduce themselves.

Hybrids that can reproduce successfully usually can only do that with one of the races of their parents and this usually produces a full or near fullblood unless 2 hybrids mate with eachother.

This results in the following hybrids forms (TODO; remove cultural things, these differ from world to world, and translate these to English).

Half-Elf

Een kind dat moeite heeft met emoties onder woorden brengen, emoties van andere mensen snappen en met een voorkeur voor logische en rationele systemen. Mensen zullen dit ervaren als een kind met autisme. Elven zien dit kind echter als een snel opgroeiend maar nooit volledig volwassen wordt en af en toe gevaarlijk impulsief en emotioneel is. Zo een kind zal te weinig liefde en intimiteit van een elven familie ontvangen en er is een hoge kans dat zo een kind binnen een Asgardian Asylum terecht komt.

Half-Fae

Een kind dat heftige emotie swings heeft, en hoewel zich goed aan de regels kan houden, wel zo ver mogelijk de extreme opzoek binnen de regels. Mensen zullen dit ervaren als een kind met borderline. Fae zien dit als een verrassend rustig kind dat makkelijk op te voeden is en dat snel opgroeid maar maar weinig liefde toont naar de Fae kant van het gezin. Dit zou kunnen leiden tot een emotionele verstotings reactie vanuit de Fae ouder (vooral een Fae vader) of juist een emotionele overdaad aan liefde en intimiteit vanuit de Fae ouder (vooral een Fae moeder) die kan leiden tot vervreemding van het kind.

Half-Shanata

Een half-Shanata die opgroeid onder mensen heeft de onmiddellijke drang om voor zichzelf te moeten zorgen (vanaf de geboorte) zonder dat het hiervoor de mogelijkheden heeft die een volledig shanata wel bezit. Een half-shanata kan bijvoorbeeld niet vanaf de geboorte lopen en bijvoorbeeld torren zoeken om te eten zoals een vol-Shanata dat wel kan. Een human ouder zal het kind moeten "forcefeeden" om het te laten overleven want het kind zal "gegeven" voedsel maar af en toe tot zich nemen en geen drang hebben om moedermelk te consumeren.

Als de initiële biologische moeilijkheden overkomen zijn is een half-Shanata echter een verrassend makkelijk kind die zich goed kan aanpassen aan de menselijke maatschappij en daar binnen zich goed staande kan houden. Veel liefde voor de ouders zal het kind echter niet hebben.

Een half-shanata kan maar 1 of hoogstens tweemaal zijn leven verlengen door in een boom te fuseren, en na een enkele maal veranderd de half-shanata eigenlijk al in een bijna wild beest dat nog maar enkele woorden kan verstaan en niet kan leren spreken.

Een half-shanata die geboren wordt bij een shanata moeder zal hoogst waarschijnlijk sterven aangezien de moeder het kind achterlaat zonder dat het voor zichzelf kan zorgen.

Half-Merfolk

TODO

Half-Slemmering

Een half-slemmering is een moeilijk kind om op te voeden. Het heeft niet het eeuwige geduld van een slemmering maar wel de lusten. Het wil alles, en het wil alles nu, en kan maar niet snappen waarom hem dit niet gegeven wordt. Een volbloed slemmering krijgt in principe ook alles op een presenteerblaadje gegeven alleen over heel lange tijd, en de halfbloed verwacht instinctief ook deze behandeling maar kan de tijd niet "stilzetten" zoals een volbloed slemmering dit kan. Dit gedrag zal zich doorzetten tot de pubertijd en als de wensen niet ingewilligd worden ontwikkelen de meeste half-slemmering haat en wraakgevoelens richting de ouders/verzorgers.

Als een half-slemmering opgroeid en zich gaat beseffen wat er mis met hem is kan hij zich in de meeste gevallen wel aanpassen maar wordt zielsongelukkig als het hem niet lukt om snel rijk te worden en hij zich beseft dat hij zich niet kan terugtrekken in zijn slaap zoals een volboed dat kan.

Een half-slemmering die opgroeid bij slemmering sterft hoogst waarschijnlijk als de slemmering verzorgers inactief gaan. Maar als de slemmering de energie en liefde kunnen opbrengen om voldoende voor het kind te zorgen (wat voor een slemmering ouder nog een grotere uitdaging is dan voor een niet slemmering ouder) dan kan er een zeer hechte band ontstaan tussen ouder en kind. Dit leid meestal tot een "Host of the Fair". Een Host of the Fair is een slemmering die de lokale grudgefairs organiseerd, en half-slemmering zijn hier uitermate geschikt voor aangezien ze altijd "actief" zijn. Een Host of the Fair is een ere titel binnen slemmering communities en een half-slemmering kan het op deze manier ver schoppen.

Half-orc

Laat ik graag aan Arjen over. Maar ik heb een agressief onhandelbaar kind in gedachte binnen human society of een eerloos zwak mikpunt binnen orc tribes.

Half-Troll

Laat ik ook graag aan Arjen over. Ik verwacht echter dat een half-troll verassend weinig moeite kost binnen beide societies. Trollen ouders vinden het allemaal wel best en human ouders zullen waarschijnlijk het troll kind moeilijk vooruit te branden vinden.

Half-Halfling

Een half-Halfling (lievelijk "Hillchild" genoemd) is een fragiel kind dat vaak te kampen heeft met ziektes en birth defects. Emotioneel snel gekwetst zal het zich "sociale cautious" opstellen (ook tegenover beide ouders). Het kind zal zich licht claustrofobisch voelen binnen een halfling hol en zal het nooit echt als een "thuis" ervaren, aan de andere kant voel het kind zich wel erg verbonden met de aarde en zou het het liefst is zeer grote caverns willen wonen. Hillchilds die een Tellurian stad bezoeken zullen hierdoor een soort misplaatst gevoel van "homecomming" ervaren. Afgezien daarvan zal het kind niet al te veel problemen ervaren.

Half-Gnome

Half-gnomes zeroorzaken soms ziektes en extreem pijnlijke en gevaarlijke zwangerschappen bij gnome moeders vanwege het feit dat gnomes kleiner geboren worden dan humans (maar uiteindelijke bijna even groot opgroeien). Een human moeder krijgt soms ziektes vanwege de scales die een half-gnome loslaat binnen de baarmoeder van de human.

Een half-gnome heeft ook een scale huid als een gnome, echter deze valt constant van de "human" huid af en veroorzaakt gronische jeuk. Half-gnomes hebben meestal wonden van het krabben vlak naast de scales of minstens rode geïrriteerde huid.

Een gnome zal door een human society gezien worden als een kind met ADHD. Met veel projecten tegelijk bezig en zeldzaam iets volledig afmaken. Gnomes zullen vooral last hebben van human scholing systemen die geen rekening houden hiermee en zullen daardoor soms gezien worden als zwakbegaafd.

Binnen gnome cultuur zal de half-gnome gezien worden als een stil kind dat weinig over zijn projecten kwijt geeft en binnen zichzelf gekeerd is.

Fae-Elf==(Hier moet een gave naam voor verzonnen worden).

Ik verwacht deze deze kinderen door de Asgardian overheid als een soort "voorbeeld" geparadeerd worden, terwijl de general bevolking ze stiekem vervelend en naar vind.

Fae-Shanata== (Wederom zal hier een gave naam voor verzonnen moeten worden).

TODO

Elf-Shanata== (Hier zal ook een officiële benaming voor verzonnen zijn vanuit de elven).

TODO

Merfolk-Slemmering

Ook wel "Sea-Slemmering" genoemd. Een Sea-Slemmering zijn kieuwen zijn niet goed ontwikkeld de eerste paar jaren van zijn of haar leven. De merfolk moeder zal dan ook aan het oppervlakte de geboorte moeten voltooien anders zal het kind verdrinken. Na de geboorte valt de Sea-Slemmering meestal in een diepe slaap die zo een 7-9 jaar duurt waarin het lichaam de kieuwen laat groeien. Na 7 tot 9 jaar zo op het strand gelegen te hebben trekt de Sea-Slemmering meestal de zee in (maar sommige blijven op het strand en leven hun hele leven als een soort "strandjutters".)

Een Sea-Slemmering heeft wel het vermogen om lange tijd te slapen, echter wordt de Sea-Slemmering wel ouder tijdens zijn slaap (hoewel veel minder snel dan als hij actief is). Een Sea-Slemmering die werkelijk in de zee leeft heeft een relatief makkelijk leven aangezien voedsel en dergelijke "voorbij zwemt" en de Sea-Slemmering veel minder last heeft van zijn forse gewicht. Plankton is een veel gegeten voedsel soort en veel Merfolk vergelijken Sea-Slemmering dan ook met walvissen.

Hoewel vanwege de gewichteloosheid een Sea-Slemmering al gauw een redelijke omvang heeft, heeft hij niet het vermogen om oneindig lang "uit te breiden" zoals een normale slemmering dit kan en ontwikkeld een Sea-Slemmering vaak hartklachten.

Sea-Slemmering komen vaak boven om grudgefairs te bezoeken en om te handelen met Humans en andere Slemmering.

Troll-Orc

Laat ik ook graag aan Arjen over. (Is nog even de vraag of deze überhaupt gewild zijn, misschien als een soort wilde beesten? Abominaties en antagonisten?)